Autoškola online testy

Znáte všechny značky?
prikazany-smer-vlevo-vpravo.png
Autoškola Online testy
Autoškola : Online testy

Od 1. července 2006 došlo ke změnám při provádění testové části zkoušky k získání řidičského oprávnění. Byla zavedena zcela nová koncepce zkušebního testu.

Závěrečné testy v autoškole 2012

Příklad testové otázky

Cvičný test se skládá z 25 otázek, každá otázka má pouze jednu správnou odpověď. Jednotlivým otázkám je přiřazena konkrétní bodová hodnota. Maximální dosažitelný počet bodů je 50. Pro úspěšné absolvování testu pro získání řidičského oprávnění je nezbytné dosáhnout minimálně 43 bodů.

Testy obsahují pouze schválené zkušební otázky, které jsou zveřejněny ve Věstníku dopravy. Případné nově schvalované otázky budou v souladu se zákonem s předstihem zveřejňovány ve Věstníku dopravy.

Zavedení nové podoby testové zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy vyplývá z vyhlášky č. 298/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Online testy Ministerstva dopravy

Abyste úspěšně absolvovali test v autoškole, připravilo Ministerstvo dopravy několik online testů pro procvičení Vašich znalostí. Testy jsou seskupeny podle procvičované oblasti:

Autoškola - testy ke stažení

Nevyhovuje-li Vám online zpracování testů, Ministerstvo dopravy pamatovalo i na Vás a nabízí ke stažení testy pro autoškoly ve formátu PDF (Acrobat Reader) pro vytištění a následnou přípravu.

Velikost jednoho dokumentu se pohybuje obvykle kolem 7MB. Pokud se Vám při kliknutí na odkaz otevře test přímo ve vašem prohlížeči, můžete jej následně uložit nebo vytisknout z Vašeho prohlížeče.
Testy autoškoly ke stažení

 
Banner

Vybraná vizitka

Vybraný článek

Povinné ručení Česká pojišťovna

Povinné ručení Česká pojišťovna
Česká pojišťovna vychází při stanovení sazeb pojistného z kubatury pojišťovaného vozidla. Varinta pojištění Bonus Exclusive kryje náklady ze způsobené nehody až do výše 100 milionů Kč.