Zkouška z odborné způsobilosti

Znáte všechny značky?
jednosmerka2.png
Autoškola
Zkouška z odborné způsobilosti

Máte za sebou úspěšně odježděné hodiny v provozu, teorii v malíčku, úspešně zvládnuté cvičné testy Ministerstva dopravy a dokonce toho víte o údržbě vozidla víc než technik v servisu?
Pak už Vás čeká jen závěrečná zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla:

Žadatel o řidičské oprávnění se po ukončení výuky a výcviku v autoškole podrobí zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, která se skládá z:

1) Test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy v časovém omezení 30-ti minut. Zkoušku splní ten, kdo z 50-ti možných bodů dosáhne alespoň na 43 bodů. Test je od 1.7.2006 prováděn na počítači.

2) Zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla. Zkouška je ústní a žadatel o řidičské oprávnění skupiny „B“ odpovídá na 2 otázky, žadatel o řidičské oprávnění skupiny A1 odpovídá na jednu otázku, žadatel o řidičské oprávnění skupiny AM tuto zkoušku neskládá.

3) Zkouška z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem. Trvá nejméně 30 minut.

 
Banner

Anketa

Bojíte se testů?
 

Vybraná vizitka

Vybraný článek

Povinné ručení Triglav

Povinné ručení Triglav
Pojišťovna Triglav stanovuje cenu povinného ručení podle kubatury pojišťovaného vozidla. Nabízí 1 limit výše krytí, možnost připojištění čelního skla, kde po 3 měsících zaniká nutnost spoluúčasti.